Hoe breinvriendelijk is een training?

bling icon

Als je het woord ‘leren’ intypt op Google, krijg je ruim 45 miljoen resultaten. Voeg je het woord ‘breinvriendelijk’ toe en je vindt 9400 resultaten. In ons brein worden gedachten, geheugen en emoties geregeld. De manier waarop het brein leert, moet het uitgangspunt zijn bij trainingen, workshops of elke andere interventie. In de ‘breinvriendelijk wereld’ gebruiken we veel de term ‘sticky course’ waarmee we de manier van leren omschrijven die blijft hangen bij onze deelnemers.

Breinprincipes

Gerjanne Dirksen, oprichtster van het Breincentraal Leren Instituut, ontwierp de 6 Breinprincipes. De breinprincipes worden als leidraad gebruikt bij leer- en verandertrajecten. De 6 Breinprincipes zijn: Emotie, Creatie, Zintuiglijk Rijk, Focus, Herhaal, Voortbouwen. Het gebruik van emotie maakt leren spannender en uitdagender. Creatie resulteert in dieper nadenken en dus beter onthouden. Het derde Breinprincipe, Zintuiglijk Rijk, doelt op het zoveel mogelijk inzetten van zintuigen. Het focussen op leerstof, maakt het leren aandachtig en nuttig. Het zesde Breinprincipe, voortbouwen, activeert de voorkennis van de lerende en reflecteert op het zojuist geleerde.

Mindset

Naast het toepassen van de Breinprincipes, is de juiste mindset ook bepalend voor het uiteindelijke leerresultaat. Geloof je (onbewust of bewust) dat je iets kan, zul je dit waarschijnlijk sneller realiseren. Een groei mindset zorgt ervoor dat we doorzetten als het niet direct lukt en we ons blijven inzetten. Zo blijft leren en groeien uitdagend en een leven lang interessant. Psychologe Carol Dweck ontdekte na tientallen jaren onderzoek dat niet alleen onze vaardigheden en talenten voor succes zorgen, maar ook onze groei mindset. Een kritische noot hierbij is dat leren vaak meer tijd en energie kost dan dat we soms hopen. Uiteindelijk is leren een interessant en lang project.

Lerende mens

Waar de 6 Breinprincipes door docenten en coaches gebruikt worden in hun leermethode, ligt de groei mindset bij de lerende mens. Met de juiste groei mindset kun je genieten van je eigen ontwikkelproces en zijn goede resultaten een logisch gevolg van je inspanning.