Leren met de snelheid van de verandering: Performance Support

bling icon

In de jaren 90 schreef Peter Senge het boek ‘The Fifth Discipline’ waarin hij het belang van systeem denken bij het creëren van een lerende organisatie beschrijft. Peter Senge is een expert op het gebied van kennismanagement. De vijf disciplines om een lerende organisatie te creëren zijn: een gedeelde visie (1), Mentale Modellen (2), Team Leren (3), Persoonlijk Meesterschap (4) en Systeem denken (5). Het vijfde discipline, Systeem denken, is de discipline die de andere vier disciplines aan elkaar verbindt en daarom de focus is voor verandermanagement.

Snelle ontwikkeling van kennis

Nu beweging en wendbaarheid binnen organisaties hoog op het prioriteitenlijstje staan, worden de disciplines van de lerende organisatie van Senge weer populair. Het traditionele leren houdt de kennisproductie- en deling via social media onvoldoende bij. De kennis ontwikkelt zich steeds sneller, maar deze kennis loopt ver voor op de inhoud die in trainingen en workshops wordt geleerd. Deze ontwikkeling vraagt om leiderschap dat helpt bij de verandering van een klimaat van continu leren.

Met de kennis die we hebben over hoe ons brein leert in combinatie met de stand van techniek kan ieder bedrijf van een werkplek een leerplek maken. Performance Support faciliteert belangrijke kennis en processen op het moment dat medewerkers dat nodig hebben.

 

Performance Support

In een eerder blog haalden wij het 70:20:10 concept van Jennings aan. 70% of zelfs 80% van het leren vindt op de werkplek plaats samen met een mentor, de leidinggevende en de collega’s. Steeds meer mensen kijken naar het ondersteunen van medewerkers op die werkplek vanuit de Performance Support ideeën van Bob Mosher en Conrad Gotfredson.

Leren vindt plaats op werkvloer

Het grootste gedeelte van het leren van medewerkers vindt informeel plaats op de werkvloer. Dat zorgt voor directe ondersteuning, support van elkaar. De snelle ontwikkeling van kennis vraagt om een nieuwe aanpak van leren. Kennis moet direct beschikbaar zijn en ondersteuning bieden bij planning en uitvoering. Performance Support ondersteunt mensen die proberen te leren met de snelheid van de verandering. Dit vraagt om een groei mindset. Een andere kijk op hoe we leren en de verantwoording die bij de medewerker ligt binnen de veranderende organisatie.

Meer blogs

  • Feedback vragen in de praktijk Feedback vragen in de praktijk De afgelopen 40 jaar zijn er meer dan 30 feedback modellen en trainingen ontwikkeld. In vele trainingen is er veel uitgelegd en geoefend maar in de praktijk blijft het moeilijk om met... View more 20 maart 2017
  • Start met feedback vragen Start met feedback vragen In mijn vorige blog: Stop met feedback geven  vertelde ik over het (neuro)wetenschappelijk bewijs dat we moeten stoppen met ongevraagde feedback. Of zoals Churchill eigenlijk zei:... View more 15 februari 2017
  • Stop met feedback geven Stop met feedback geven We geven de hele dag feedback aan elkaar. Bijvoorbeeld omdat je iets opvalt in het gedrag van de ander. Veel van de feedback is ongevraagd en zet het angstsysteem van ons brein direct op... View more 2 februari 2017
  • De kracht van Gamification De kracht van Gamification Gamification is ook zo een modewoord de laatste jaren. Via de werkgever wordt een Game gespeeld tijdens een teamdag. De werknemer is blij want het is weer eens wat anders dan een dag op kantoor... View more 30 januari 2017
  • Sluiten van een deal Sluiten van een deal Herken je het volgende? Je hebt goed contact met je klant, er zijn al een aantal contactmomenten geweest waarin je de behoeften en de zakelijke en persoonlijke drijfveren hebt achterhaald.... View more 4 mei 2016
  • Van de weerstand in de leerstand - een voorbeeld Van de weerstand in de leerstand - een voorbeeld Het komt regelmatig voor dat deelnemers cynisch zijn over een leertraject dat ze gaan volgen. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld slechte ervaringen met eerder gevolgde... View more 22 april 2016
View all items