Medewerkers meekrijgen

bling icon

Een veel gehoorde opmerking in de gesprekken met leidinggevenden is dat de medewerkers maar moeilijk in beweging komen. Bijvoorbeeld om de kernwaarden te omarmen, proactiviteit te laten zien of de nieuwe manier van werken toe te passen. Wat we nog vaak in bedrijven zien, om medewerkers mee te krijgen, is hen overtuigen; feitelijk wordt er alleen een instructie gegeven. De directeur of een ingehuurde consultant gaat voor de troepen staan en vertelt wat er moet gebeuren en waarom. Effectief? Nee, in de praktijk zien we het gewenste gedrag van de medewerker niet terug. Gek? Nee, dat is niet gek.

A(utonomie) en S(tatus)

Vanuit opleggen, du sollst, creëer je geen of onvoldoende acceptatie. De autonomie en de status, twee elementen die belonend zijn voor het emotionele brein, van de medewerker wordt aangetast. Het brein staat emotioneel niet open voor veranderen. Autonomie, de mate van individuele invloed en keuzemogelijkheden, is een van de factoren waarbij een duidelijk effect op motivatie en prestatie is aangetoond. Meer autonomie en status, dus meer keuzemogelijkheden en erkenning binnen een groep, zorgt ervoor dat de dopamine gaat stromen. En door aan de dopamineknop van de medewerkers te draaien, staan ze meer open voor veranderen en zijn ze meer betrokken en nieuwsgieriger! 

Dopamine laten stromen

Maar hoe kun je de dopamine laten stromen en medewerkers meekrijgen? Geef de medewerkers keuzemogelijkheden en laat ze meedenken. Laat ze oplossingen bedenken voor de uitdagingen waar het bedrijf of de afdeling voor staat. Laat ze zelf bepalen wanneer het doel bereikt moet zijn en hoe ze uiteindelijk beoordeeld worden. Laat ze individueel of in zelf samengestelde groepen de regels en procedures binnen het te stellen doel vaststellen.

Naast dat je op deze manier wellicht goede nieuwe inzichten voor jouw bedrijf of afdeling opdoet, heb je geheid te maken met gemotiveerdere en beter presterende medewerkers! 

En tenslotte … Vergeet ze niet te bedanken voor hun input en inzet! Share & Grow