Van de weerstand in de leerstand - een voorbeeld

bling icon

Het komt regelmatig voor dat deelnemers cynisch zijn over een leertraject dat ze gaan volgen. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld slechte ervaringen met eerder gevolgde trajecten, mindset, een te hoge werkdruk en ga zo maar door. Als dit de situatie is, dan bepaalt de start van het traject of de deelnemers in de leerstand komen. Maar hoe zorg je voor startenergie, voor openheid en leerbereidheid? 

 

In 2014 hebben we een management development traject verzorgd met een collectieve start. De groep bestond uit 36 managers van een groot logistiek bedrijf. Om te overleven moest er op korte termijn meer gedaan worden met minder mensen. We wisten van HR dat niet iedereen onverdeeld positief was.

Tijdmachine

Tijdens de startbijeenkomst hebben we de tijdmachine geïntroduceerd. De tijdmachine bestaat uit drie momenten; het verleden, het heden en de toekomst. Het verleden was 2008, het heden 2014 en de toekomst 2016. De deelnemers is eerst gevraagd in het vlak 2008 te gaan staan en zich in te leven in de situatie in 2008, toen er ook een managementtraject was. Vanuit het vlak 2008 gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over: wat leer ik? Wat is een eyeopener? Wat pas ik toe? Wat merken je medewerkers van het traject dat je als manager volgt?

 

Na ongeveer 7 minuten worden de gesprekken stopgezet en wordt verteld dat de tijd vooruit is gezet, naar het nu, namelijk naar 2014. De deelnemers lopen naar het vlak 2014 en gaan met elkaar in gesprek over: wat dacht je bij de aankondiging van dit traject? Wat verwacht je ervan? Welke suggesties heb je etc? Na ongeveer 7 minuten werden de gesprekken weer stop gezet en de deelnemers aan het woord gelaten. Je krijgt op deze manier direct zeer waardevolle suggesties over de wensen voor het traject en een eerlijke terugkoppeling over de gemoedstoestand van de deelnemers. De dopamine bij de deelnemers kan rijkelijk stromen en hun autonomie en status wordt niet aangetast!

Reflectie

Tenslotte hebben de deelnemers de laatste stap gezet naar de toekomst, het jaar 2016. Ze hebben zich ingeleefd over wat het traject heeft opgeleverd, wat er merkbaar is in de praktijk en hoe het reilt en zeilt op hun afdeling. De gewenste toekomst werd op deze manier door de deelnemers beleefd en de managers wisten wat hen te doen stond om de toekomst waar te maken. En door de focus op de toekomst te hebben, zijn de leerdoelen voor de vervolgbijeenkomsten direct duidelijk!


Deze actieve aanpak heeft ervoor gezorgd dat er bij iedereen commitment ontstond voor het traject. Een superstart dus! Share & Grow