Waar je leert, bepaalt hoe goed je leert

bling icon

Is het eigenlijk niet apart dat we medewerkers uit hun werkomgeving halen, in een trainingszaal zetten, en dan verwachten dat ze het geleerde de dag erna direct in de praktijk brengen? We hebben het al eerder gehad over wat er nodig is om werkplek leren te laten slagen, maar we kunnen nog iets verder gaan. Kunnen we de context, de plek waar men leert, en op welke manier we leren (zittend, tijdens een maaltijd, of met muziek aan) ook gebruiken om leren en ontwikkelen te stimuleren? En zouden we dit dan kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van medewerkers?

Contexteffect

In een experiment van Godden en Baddeley, is voor het eerst het Contexteffect aangetoond. Zo is onderzocht dat mensen beter herinneren en dus beter het geleerde kunnen toepassen, wanneer ze in dezelfde omgeving zijn als waarin ze de kennis of vaardigheid geleerd hebben. Met andere woorden: wanneer de context waar geleerd wordt overeenkomt met de context waar het werk plaats vindt. In dit experiment moesten duikers in duikpakken allerlei woorden leren, terwijl zij op het strand waren of in het water lagen. Vervolgens moesten ze zoveel mogelijk woorden opschrijven die ze nog wisten. Sommige duikers werden in dezelfde context, in het water of op het strand, getest. Anderen werden in een andere context geplaatst. En wat bleek? De duikers die de woorden in het water leerden, konden meer woorden herinneren wanneer zij de test ook in het water deden, dan de duikers die de test op het strand maakten terwijl zij in het water geleerd hadden. Hetzelfde gold voor de duikers die op het strand hadden geleerd. Deden zij de test in het water dan presteerden zij slechter dan de duikers welke de test ook op het strand maakten. Het is dus makkelijker om herinneringen op te halen in dezelfde context waarin het geleerd is.

Werkplek wordt leerplek

Maar hoe kun je hier op de werkvloer rekening mee houden? Want de context is in eerste instantie een extra associatie om kennis of vaardigheden op te halen. Pas later verdwijnt de context van de leerervaring en worden de kennis en vaardigheden context onafhankelijk.   
Zorg dat de leerplek van de medewerker zoveel mogelijk lijkt op de werkplek. En mocht dat niet goed mogelijk zijn, stimuleer dan direct het context onafhankelijk leren, door steeds van locatie en plek te wisselen. Share & Grow!